สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 138  
Feb 2019 268  
Mar 2019 403  
Apr 2019 490  
May 2019 463  
Jun 2019 423  
Jul 2019 577  
Aug 2019 461  
Sep 2019 619  
Oct 2019 584  
Nov 2019 568  
Dec 2019 849