สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   29  
2 Mar 2020   27  
3 Mar 2020   31  
4 Mar 2020   36  
5 Mar 2020   21  
6 Mar 2020   28  
7 Mar 2020   30  
8 Mar 2020   27  
9 Mar 2020   22  
10 Mar 2020   20  
11 Mar 2020   41  
12 Mar 2020   33  
13 Mar 2020   38  
14 Mar 2020   49  
15 Mar 2020   42  
16 Mar 2020   67  
17 Mar 2020   64  
18 Mar 2020   38  
19 Mar 2020   40  
20 Mar 2020   49  
21 Mar 2020   42  
22 Mar 2020   41  
23 Mar 2020   60  
24 Mar 2020   53  
25 Mar 2020   34  
26 Mar 2020   39  
27 Mar 2020   69  
28 Mar 2020   41  
29 Mar 2020   41  
30 Mar 2020   39  
31 Mar 2020   31