สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   20  
2 Feb 2020   23  
3 Feb 2020   24  
4 Feb 2020   20  
5 Feb 2020   32  
6 Feb 2020   21  
7 Feb 2020   33  
8 Feb 2020   48  
9 Feb 2020   30  
10 Feb 2020   20  
11 Feb 2020   37  
12 Feb 2020   29  
13 Feb 2020   33  
14 Feb 2020   25  
15 Feb 2020   37  
16 Feb 2020   13  
17 Feb 2020   28  
18 Feb 2020   33  
19 Feb 2020   47  
20 Feb 2020   81  
21 Feb 2020   29  
22 Feb 2020   47  
23 Feb 2020   26  
24 Feb 2020   42  
25 Feb 2020   46  
26 Feb 2020   21  
27 Feb 2020   29  
28 Feb 2020   22  
29 Feb 2020   16