สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   27  
2 Jan 2020   16  
3 Jan 2020   23  
4 Jan 2020   29  
5 Jan 2020   18  
6 Jan 2020   16  
7 Jan 2020   48  
8 Jan 2020   29  
9 Jan 2020   21  
10 Jan 2020   24  
11 Jan 2020   29  
12 Jan 2020   20  
13 Jan 2020   38  
14 Jan 2020   17  
15 Jan 2020   31  
16 Jan 2020   23  
17 Jan 2020   34  
18 Jan 2020   25  
19 Jan 2020   26  
20 Jan 2020   36  
21 Jan 2020   18  
22 Jan 2020   28  
23 Jan 2020   28  
24 Jan 2020   25  
25 Jan 2020   55  
26 Jan 2020   25  
27 Jan 2020   26  
28 Jan 2020   50  
29 Jan 2020   39  
30 Jan 2020   12  
31 Jan 2020   21