สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   11  
2 May 2019   14  
3 May 2019   8  
4 May 2019   7  
5 May 2019   21  
6 May 2019   13  
7 May 2019   17  
8 May 2019   20  
9 May 2019   14  
10 May 2019   11  
11 May 2019   13  
12 May 2019   23  
13 May 2019   6  
14 May 2019   13  
15 May 2019   8  
16 May 2019   15  
17 May 2019   15  
18 May 2019   31  
19 May 2019   14  
20 May 2019   9  
21 May 2019   3  
22 May 2019   17  
23 May 2019   11  
24 May 2019   24  
25 May 2019   21  
26 May 2019   17  
27 May 2019   25  
28 May 2019   10  
29 May 2019   8  
30 May 2019   25  
31 May 2019   19